Fertility Belgium

Quid?

In Vitro is Latijn en betekent letterlijk ‘in glas’. In Vitro Fertilisatie (ivf) betekent dus eigenlijk ‘bevruchting in glas’, of vrij vertaald: ‘bevruchting buiten het lichaam’. Ivf wordt toegepast wanneer een natuurlijke bevruchting niet mogelijk blijkt. Eén of meerdere eicellen en zaadcellen worden buiten het lichaam bij elkaar gebracht om een bevruchting tot stand te brengen. Wanneer dit succesvol verloopt, worden de bevruchte eicellen (embryo’s) teruggeplaatst in de baarmoeder en kan een zwangerschap bekomen worden.

Beknopte geschiedenis

De eerste ivf-baby werd op 25 juli 1978 geboren, de beroemde Louise Brown. Sindsdien is ivf steeds meer doorgedrongen in onze maatschappij, ondanks aanvankelijk soms hevig verzet van allerlei conservatieve krachten. Gelukkig wordt vandaag de dag ivf door een zeer brede bevolkingsbasis gedragen en geaccepteerd. En hoewel er in België een zeer strikte wetgeving en ethiek met ivf gepaard gaat, is er zelfs ondertussen - geheel terecht - een terugbetalingsregeling door de ziekteverzekering voorzien.

Slaagkansen?

Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat bij een perfect vruchtbaar koppel de kans op  een zwangerschap binnen een normale cyclus slechts 20% bedraagt. Na verloop van tijd komt het evenwel bij deze mensen toch relatief snel tot een zwangerschap, omdat die kans zich elke maand opnieuw aandient. 

Bij koppels die toch kinderloos blijven, kan ivf een oplossing bieden. De techniek wordt dan ook steeds vaker toegepast. Omdat in de meeste gevallen meer dan één embryo wordt teruggeplaatst, is de kans op een zwangerschap bij een eerste ivf-poging zelfs iets hoger dan bij gewone, natuurlijke bevruchting (circa 30%-40%). Dit betekent uiteraard geen vanzelfsprekendheid op een onmiddellijke zwangerschap bij elk koppel.Wanneer een eerste poging onsuccesvol is, kan de behandeling herhaald worden tot meerdere cycli na elkaar. De uiteindelijke slaagkans binnen 4 cycli op een zwangerschap bij ivf loopt daardoor op tot ongeveer 80%. Indien er bij een ivf-bevruchting meer geschikte embryo's bekomen worden dan er teruggeplaatst (mogen) worden, kunnen deze bovendien bewaard worden (cryoconservatie). Dit zorgt, zonder dat hernieuwde stimulaties en/of puncties nodig zijn, voor nog meer kansen op een succesvolle zwangerschap.

Evenwel dient hierbij zeker vermeld te worden dat in de cruciale eerste weken van een zwangerschap nog complicaties kunnen voorkomen. In deze periode worden onze patiënten dan ook intensief en deskundig opgevolgd, want dit is voor hen een  emotioneel zwaar belastende tijd met tegelijk zowel angst -als vreugdegevoelens.