Fertility Belgium

IVF

Comparison of hCG triggering versus hCG in combination with a GnRH agonist: a prospective randomized controlled trial. 

We vergelijken twee methodes van triggering, beiden gebruikt binnen de fertiliteitskliniek. Het gaat om de gouden standaard die vergeleken wordt met een nieuwe techniek die op zich duidelijk de risico’s van de ivf-stimulatie in het kader van het risico op een overstimulatie syndroom vermindert.

Publicaties: Facts, Views and Visions in Obgyn (2014). Auteurs: W. Decleer, K. Osmanagaoglu, B. Seynhave, S. Kolibianakis, B. Tarlatzis, P. Devroey

A new approach for ovarian stimulation in IVF-treatment using Corifollitropin Alfa in combination with GnRh-Analoga triggered final oocyte maturation.

Deze studie toont aan dat de dual triggering na Elonva even goede resultaten geeft. Op die manier trachten we een gebruiksvriendelijkere behandeling na te streven.

Publicatie: Facts, Views and Vision in Obgyn (2014). Auteurs: W. Decleer, K. Osmanagaoglu, G. Meganck, P. Devroey

Slightly lower incidence of ectopic pregnancies in frozen embryo transfer cycles than in fresh IVF-ET cycles.

In deze retrospectieve studie met 10.000 patiënten konden we aantonen dat het aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen toch niet lager ligt in een cryocyclus dan in een verse ivf-cyclus, zoals vroeger werd aangenomen.

Publicatie: Fertility and Sterility (2013). Auteurs: W. Decleer, K. Osmanagaoglu, G. Meganck, P. Devroey

The role of oxytocin antagonists in repeated implantation failure.

Publicatie: Facts, Views and Visions in Obgyn (2012). Auteurs: W. Decleer, K. Osmanagaoglu, P. Devroey

The influence of adjuvant medical treatment of peritoneal endometriosis on the outcome of IVF. A prospective randomized ananlysis.

Tot aan dit onderzoek werd er geen enkele studie uitgevoerd die aantoonde dat een medicamenteuze nabehandeling (na chirurgische vaporisatie) van endometriose een al dan niet positieve of negatieve invloed heeft op het al dan niet slagen van een ivf-poging. 

Publicatie:... Auteurs: W. Decleer,...

A randomized, placebo-controlled, double-blind, parallel groups, multinational, multicenter trial assessing the effect of barusiban administered subcutaneously on the day of transfer on implantation and pregnancy rates in IVF/ICSI patients. (BASIC)

Met deze wereldwijde studie wil de firma Ferring een nieuw product op de markt brengen, ontwikkeld voor ivf-patiënten met herhaald falen. Dit product zou door zijn relaxerend effect op de baarmoeder de implantatiekans verhogen en is ook zeer gebruiksvriendelijk. 

Publicatie:... Auteurs: W. Decleer, 

A randomized, controlled, assessor-blind, parallel groups, multicenter, multinational trial comparing the efficacy and safety of FE 999049 with follitropin alfa (Gonal F) in controlled ovarian stimulation in women undergoing an assisted reproductive technology programme. (ESTHER)

De firma Ferring wil met deze studie een nieuw product op de markt brengen. Het gaat om een eerste humane FSH dat vergeleken wordt met een bestaand recombinant FSH. Ze willen aantonen dat het nieuwe product minstens even goed is naar stimulatie toe, en minder van de gekende bijwerkingen van IVF geeft.

Publicatie: ... Auteurs: W. Decleer, 

Corifollitropin Evaluation in Practice (CREATE) – A multi-center prospective observational study.

Dit is een klinisch observationeel onderzoek waarin diverse aspecten van de impact van ovariële stimulatie op uw dagelijks leven worden gemeten. Ovariële stimulatie is de eerste fase van een Ivf-behandeling waarin de groei van de eicellen in de eierstokken wordt gestimuleerd en beheerst.

Publicatie: ... Auteurs: W. Decleer,