Fertility Belgium

Gynaecologie

Het spreekt voor zich dat er in onze praktijk niet enkel fertiliteitsproblemen behandeld worden. Zo zijn er bij ons ook verschillende collega’s die zich toeleggen op algemene gynaecologie en verloskunde.

Men mag trouwens niet vergeten dat patiënten die na een fertiliteitsbehandeling zwanger worden, heel dikwijls behoren tot de hoogrisico-groep van zwangerschappen. Dit kan onder andere omwille van de fertiliteitsbehandeling zelf zijn, bijvoorbeeld een patiënte met een verlittekende baarmoeder na een myomectomie. Deze patiënten vergen een bijzondere zorg, en dus is het ook zinvol dat zij gevolgd worden door een verloskundige die voeling heeft met de fertiliteitsproblematiek. Een nauwkeurige opvolging van de zwangerschap met uiteraard aandacht voor het lichamelijke aspect, maar ook voor de psychologische en psychosociale impact van een risicozwangerschap is dan hoe dan ook noodzakelijk.

Daarnaast mag men niet vergeten dat flink wat van de moderne endoscopische chirurgie ontwikkeld werd uit de fertiliteitschirurgie. Bijzonder slechte resultaten van de fertiliteitschirurgie via de klassieke open-buikchirurgie uit de jaren 1970-1980, leidden er toe dat de endoscopische en microchirurgische technieken, en later ook de robotchirurgische technieken, tot volle ontwikkeling kwamen. Microchirurgische en endoscopische technieken die ontwikkeld werden in het kader van de tubaire en uteriene chirurgie (myomectomie, resectie van uterus septum, adhesiolyse, etc.) voerden tot toepassingen in de algemene gynaecologische problematiek. Deze evolutie leidde dan weer tot de ontwikkeling van de laparoscopische hysterectomie, een ingreep die ondertussen de klassieke hysterectomie verdrongen heeft als standaardtherapie. De artsen uit ons centrum zijn dan ook één voor één ervaren endoscopische chirurgen. Meer en meer wordt vandaag de dag zelfs de robot gebruikt bij chirurgische ingrepen, meer bepaald bij oncologische indicaties en dan voornamelijk in de abdominale gynaecologische oncologie (baarmoederhalskanker, endometriumcarcinoom, ovariumcarcinoom, etc.).