Fertility Belgium

Cryoconservatie en Vitrificatie

Sinds lang worden cellen ingevroren in vloeibare stikstof (-196°C). Dit gaat bijzonder makkelijk voor zeer kleine cellen, zoals bijvoorbeeld zaadcellen. Hierdoor ontstonden voor meerdere decennia spermabanken. Bij grotere cellen of weefselfragmenten is het invriezen in vloeibare stikstof veel moeilijker, aangezien er in het cytoplasma (vloeibare component van de cel) kristallen ontstaan, die de organellen en het genetische materiaal (celkern) kunnen beschadigen. Hierdoor was met name het invriezen van de grootste cel van het menselijk lichaam, de eicel, tot voor kort zeer, zeer moeilijk via de slow freeze-techniek. Zelfs het invriezen van embryo's, die uit kleinere cellen bestaan, leverde zwakke tot matige resultaten op. 

Vitrificatie is echter een nieuwe techniek, waarbij eicellen en embryo's worden ingevroren zonder verlies aan kwaliteit. Vitrifcatie is veel eenvoudiger én zal in de toekomst ongetwijfeld goedkoper worden dan de andere technieken. Dure materialen en procedures, zoals bijvoorbeeld een computergestuurd invriesprogramma, zijn niet nodig. In vergelijking met de slow freeze-techniek wordt bij vitrificatie een grotere hoeveelheid cryoprotecant (d.i. invriesmedium) gebruikt, waardoor eicellen beduidend sneller worden afgekoeld. De invriesduur bij vitrificatie (fast freeze) wordt gereduceerd van 3 uren naar 10 minuten.

Die reductie van invriesduur is zeer belangrijk, omdat er op die manier geen tijd is voor de vorming van kristallen. Het is immers zo dat een eicel een reuzachtige cel is - in verhouding is de eicel de grootste cel in een menselijk (vrouwelijk) lichaam, waardoor tijdens een invriesproces gemakkelijk scherpe ijskristallen kunnen gevormd worden die de eicel beschadigen. Vitrificatie biedt hier dus een oplossing voor; de overlevingskans van gevitrificeerde eicellen na ontdooien ligt dan ook boven de 90%. 

Vitrificatie laat bovendien ook toe om meer complexe structuren in te vriezen, zoals bijvoorbeeld sterker uitgebouwde embryo's die zich op dag 5 na een punctie reeds in het blastocyst stadium bevinden. Hierdoor krijgen we de kans om een betere en sterkere selectie door te voeren van de in te vriezen embryo's. Dit verhoogt vanzelfsprekend significant de kans op een zwangerschap per embryotransfer.