Fertility Belgium

Aalter

Het fertiliteitscentrum bestaat uit twee afdelingen: een afdeling in Gent, in het Algemeen Ziekenhuis, en een afdeling in de Weststraat in Aalter.

Het team van dokter Decleer in Aalter staat garant voor de ambulante opvolging van patiënten. Dit betekent onder meer dat er bijvoorbeeld consultaties, echografieën, bloedafnames, etc. plaatsvinden in Aalter. Dokter Decleer wordt in Aalter bijgestaan door een team van specialisten en verpleegkundigen om zoveel mogelijk behandelingsperspectieven aan te bieden. In de mate van het mogelijke wordt in Aalter zelfs geprobeerd om vereiste onderzoeken (bloedafnames, scans, echo's,...) in één tijd te laten verrichten, zodat patiënten in één tijd alle nodige resultaten bekomen en niet nodeloos twee of meerdere afspraken dienen te maken.

 
Foto praktijk
Decleer

Dr. Wim DECLEER

Fertiliteitsbehandeling

Kaan

Dr. Kaan OSMANAGAOGLU

Fertiliteitsbehandeling

Devroey

Prof. Dr. Paul DEVROEY

Fertiliteitsbehandeling

Comhaire

Prof. Dr. Frank COMHAIRE

Andrologie - Endocrinologie - Mannelijke Fertiliteitsbehandeling

Bovyn

Dr. Tom BOVYN

Gynaecologie - Verloskunde - Urogynaecologie

Desrumeaux

Dr. Ingrid DESRUMEAUX

Radiologie - Mammografie - Echo Mammae